МЕДИАЦЕНТАР

Нова страница за информации

Советот на Општина Кисела Вода ја одржa Триесет и четвртата пленарна седница

Советот на Општина Кисела Вода јаодржa Триесет и четвртата пленарна седница на10 февруари  2020 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, со следниот дневен ред:

1.Квартални извештаи К1,К2 и К3 за четвртиот квартал од 2019 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за  извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 30.12.2019 година; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

2.Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата  (Ј) – Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2020 година;

3.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2020 година; 

4.Предлог-Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на Влатко Здравковски;

5.Предлог-Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на Бојан Таневски;

6.Предлог-Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на Емилија Јагуриноска;

7.Предлог-Одлука за одобрување средства како еднократна парична помош на Ана Митревска;

8.Советнички прашања

Ве молиме следете не и стиснете лајк:
error
fb-share-icon
Copyright © Sekerko All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial