МЕДИАЦЕНТАР

Нова страница за информации

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СО ПРОФИТ НАД 13,4 МИЛИОНИ ЕВРА

Во периодот од 01.01-30.06.2021 година Банката од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 828,3 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 743,3 милиони денари што претставува зголемување за 11,4%.

Планираната бруто-добивка за првото полугодие од годинава е остварена со 84,1%. Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 18,6% помала во однос на минатата година што главно се должи на помал износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот. Покрај тоа, во извештајниот период Банката забележа намалување на нето-исправката на вредност на финансиските средства, со оглед дека Банката во истиот период од минатата година изврши антиципација на влошувањето на дел од корпоративното портфолио поради состојбата со ковид-кризата. Во текот на првото полугодие од 2021 година се забележуваат позитивни придвижувања во економијата и во портфолиото на Банката, во услови на сеуште присутни ризици поврзани со здравствената и економската криза предизвикана од вирусот Kовид-19. Во вакви услови, во извештајниот период Банката оствари исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 700,5 милиони денари, наспроти 1.136,5 милиони денари во истиот период минатата година.

Ве молиме следете не и стиснете лајк:
error
fb-share-icon
Copyright © Sekerko All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial